De tocht fan 2022


De tocht fan 2022 hat al west. De start wie op 17-06-2022 om 15:45 oere yn Snits. 2 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker Repko Snits foar al jo sportprizen Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite